Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
”Quality matters”

Pre zadávatelov

Slovak Research Center ponúka dlhoročné skúsenosti v oblasti vykonávania klinických skúšaní.Spolupracujeme so skúsenými lekármi v rôznych oblastiach medicíny:

 • nefrológia
 • kardiológia
 • interné lekárstvo
 • všeobecné lekárstvo
 • reumatológia
 • diabetológia
 • onkológia
 • gastroenterológia
 • gynekológia
 • dermatológia
 • alergológia
 • urológia

Zamestnávame team študijných koordinátorov, ktorí sú plne k dispozícii skúšajúcim a tiež monitorom klinických skúšaní, pohotovo reagujú a riešia záležitosti spojené s klinickým skúšaním.

Celý team je trénovaný a má platné certifikáty správnej klinickej praxe GCP, na prácu s biologickým materiálom IATA, zúčastňujeme sa na investigátorských meetingoch, mávame pravidelné interné školenia

Pracujeme iba na kalibrovaných prístrojoch s platnými certifikátmi.

Dbáme na požiadavky protokolu - správnosť zozbieraných dát, včasné a presné zaznamenávanie, presnosť a úplnosť dokumentácie spojenej s klinickým skúšaním.

späť na úvod