Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
”Quality matters”

Pre pacientov

Možnosť zúčastniť sa v klinickom skúšaní pre pacienta znamená prístup k najnovším liekom, ktoré na Slovensku alebo ani vo svete ešte nie sú dostupné. Účastníci skúšaní získavajú prístup k inovatívnej liečbe, podstupujú dôkladnejšie vyšetrenia a diagnostiku na špičkových pracoviskách, ktorých súčasťou sú aj pravidelné a časté kontroly, ako aj dôverný vzťah s lekárom, ktorý skúšanie vykonáva. Účasť v klinickom skúšaní priniesla mnohým pacientom a pacientkám zlepšenie zdravotného stavu, zvýšenie kvality života s daným ochorením a taktiež predĺženie života.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácií o klinickom skúšaní, kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach alebo vyplňte kontaktný formulár.

späť na úvod