Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
close-menu

Pre lekárov

Klinické skúšanie pre lekára znamená možnosť pracovať v medzinárodných výskumných tímoch a byť priamo pri zdroji inovácií a nových informácií, zvýšiť si svoju kvalifikáciu a zlepšiť prístrojové vybavenie na pracovisku, aby mohli svojim pacientom ponúkať najnovšie diagnostické a liečebné metódy.

V spolupráci so Slovak Research Center majú lekári vďaka aktívnemu zapojeniu študijných koordinátorov priestor sústrediť sa iba na nábor a starostlivosť o pacientov. Náš team zabezpečí aktívnu podporu už od príprav na iniciáciu skúšania a počas celého priebehu – pomoc pri všetkých administratívnych krokoch a spravovaní dokumentácie, pri zadávaní dát, práce s elektronickými systémami, plánovaní a koordinovaní priebehu návštev v súlade s protokolom zadávateľa, správnou klinickou praxou a právnymi normami.

Z grafu je viditeľné, že začlenením koordinátora klinických skúšaní sa zodpovednému skúšajúcemu zredukuje čas potrebný na vykonanie úloh v skúšaní na približne jednu tretinu. Čiže za čas, ktorý by potreboval na zaradenie jedného pacienta dokáže s pomocou koordinátora klinických skúšaní zaradiť 3 pacientov.

Úlohy zodpovedného skúšajúceho

Úlohy koordinátora

Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácií o klinickom skúšaní, kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach alebo vyplňte kontaktný formulár.

späť na úvod