Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
close-menu

Koordinátor klinického skúšania

Koordinátor klinických skúšaní (SC) je osoba, ktorá zodpovedá za zhromažďovanie a udržiavanie záznamov klinického skúšania, ale aj za viacero ďalších častí skúšania. Mnohí zodpovední skúšajúci nie sú schopní splniť požiadavky regulačných úradov a všetky povinnosti prislúchajúce ich funkcii. Začlenenie koordinátora klinických skúšaní do tímu na pracovisku umožňuje zodpovednému skúšajúcemu venovať sa vedeckým a medicínskym aspektom klinického skúšania a upriamiť svoju pozornosť na bezpečnosť pacienta.

Medzi hlavné povinnosti SC môžeme zaradiť:

Koordinátori klinických skúšaní sú v centre záujmu ako členovia tímu klinického výskumu. V spolupráci so zodpovedným skúšajúcim pomáhajú pri nábore pacientov, výrazne vplývajú na kvalitu zozbieraných dát, koordinujú všetkých členov tímu a dohliadajú na presné dodržiavanie následnosti procedúr v súlade s protokolom klinického skúšania, sú hlavným kontaktom pre pacienta počas celého trvania jeho účasti v klinickom skúšaní. Jeden nedávny prieskum identifikoval 128 rôznych aktivít vykonávaných koordinátormi skúšaní. Štúdie ukázali, že pridanie koordinátora do výskumného tímu výrazne zlepšuje počet zaradených pacientov, zvyšuje zotrvanie pacienta v skúšaní, motivuje pacientov k ďalším návštevám, a pozitívne vplýva na celkovú efektivitu vykonávania klinického skúšania.