Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
close-menu

Slovak Research Center

Slovak Research Centerje spoločnosť zaoberajúca sa podporou lekárov pri realizácii klinických skúšaní fázy II, III a IV. Združuje lekárov rôznych špecializácií, ktorým poskytuje podporu počas celého priebehu klinického skúšania a zabezpečuje spoluprácu s tímom skúsených študijných koordinátoriek. Klinické skúšania vykonávame v našich centrách v súlade so zásadami správnej klinickej praxe a tiež európskej a lokálnej legislatívy. Našim hlavným cieľom je vykonávanie klinických skúšaní na vysokej profesionálnej úrovni a vytvorenie fungujúcej a efektívnej spolupráce, ktorej výsledkom budú kvalitné a spoľahlivé dáta, odbremenenie lekára od nevyhnutných administratívnych povinností a prác, ale hlavne spokojnosť s nadštandardnou starostlivosťou zo strany pacientov.

Pre pacientov
Možnosť zúčastniť sa
v klinickom skúšaní pre
pacienta znamená prístup
k najnovším skúšaným liekom
nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.
zobraziť viac
Pre lekárov
Klinické skúšanie pre lekára
prináša možnosť pracovať v
medzinárodných výskumných
tímoch, prístup k najnovším
diagnostickým metódam a liečebným postupom.
zobraziť viac
Pre zadávateľov
Slovak Research Center
ponúka dlhoročné skúsenosti
v oblasti vykonávania klinických
skúšaní a podporu skúseného
tímu profesionálov.
zobraziť viac

Naše centrá